SK | EN | CZ | PL

Vyhľadávanie ubytovania


Kraj : Okres :
Mesto :
Typ :

Podrobné vyhľadávanie
Fulltextové vyhľadávanie

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky SPANIE.SK súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SPANIE.SK . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SPANIE.SK zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SPANIE.SK si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve SPANIE.SK alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou SPANIE.SK . Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom SPANIE.SK .

Všetky osobné údaje získava SPANIE.SK od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.